Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wil je maatschappelijk verantwoord ondernemen en dit op een goede manier aan de buitenwereld laten zien? Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Buro kim kan advies geven over welke certificering bij jouw organisatie past.


MVO Prestatieladder


De MVO Prestatieladder is een certificeerbare norm op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De wijze waarop de organisatie omgaat met mens, milieu en maatschappij moet in balans zijn en voldoen aan de verwachtingen van de stakeholders. Een MVO Prestatieladder certificaat levert:

inzicht in de verwachtingen van jouw stakeholders t.a.v. jouw MVO prestaties;

• een concreet MVO beleid;

• de mogelijkheid om met de juiste balans tussen People, Planet en Profit, duurzaam te ondernemen;

• een streepje voor te hebben op concurrenten die geen certificaat hebben.

ISO 14001


ISO 14001 is een certificeerbare norm die gericht is op milieuzorg. De effecten van jouw organisatie op milieu gebied worden inzichtelijk gemaakt. Met behulp van een milieuprogramma zie je precies op welke gebieden jouw organisatie verder kan verbeteren. Een ISO 14001 certificaat helpt:

• inzichtelijk te maken wat jullie meest significante milieubelasting is;

• negatieve effecten op het milieu zo veel mogelijk te beperken;

• de organisatie verder te professionaliseren;

• een streepje voor te hebben op concurrenten die geen certificaat hebben.

CO2 Prestatieladder


De CO2 Prestatieladder biedt een gestructureerde aanpak voor het verlagen van de CO2 uitstoot van jouw organisatie. Wanneer je aan de slag gaat met deze certificering levert dit:

inzicht in de CO2 uitstoot van jouw organisatie;

• een Energie Management Actieplan voor het verkleinen van jullie CO2 footprint;

• verbeterde communicatie met interne en externe belanghebbenden ten aanzien van jullie CO2 uitstoot en reductiemaatregelen;

• een streepje voor op concurrenten die geen certificaat hebben.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met Buro kim

Samen met Buro kim doorloop je de volgende stappen in de voorbereiding op certificering:

Inventariseren

In korte tijd inventariseren we de huidige werkwijze van jouw organisatie. Deze inventarisatie gebruiken we om een MVO-, milieu- of CO2-managementsysteem op te zetten dat voldoet aan de norm, maar bovenal past bij jouw organisatie.

Implementeren

Je krijgt een concrete actielijst met verbeterpunten. Buro kim begeleidt jouw organisatie bij het implementeren van de verbeteringen.

Optimaliseren

Buro kim verzorgt professionele interne audits. Hierna weet je precies hoe ver je bent in de voorbereiding op certificatie. Ook verzorgt Buro kim een heldere managementrapportage waaruit blijkt hoe jouw organisatie presteert op het gebied van MVO en waar zich verbetermogelijkheden bevinden.

Wat anderen zeggen

Jeroen van Haarlem – Bedrijfsleider Sympany

(voorheen Stichting Humana):

“Humana is ISO 9001, 14001 en MVO prestatieladder niveau 3 gecertificeerd. Humana ontving in deze certificeringstrajecten ondersteuning van Veroni als adviseur en consultant. Veroni heeft een zeer correcte en adequate werkwijze en heeft een motiverende werking om te komen tot verbeteringen voor de organisatie. Haar enthousiasme in de uitvoering van haar werk hebben een positieve werking en geven ons energie in het doen van onze ISO en MVO werkzaamheden. Veroni is prettig en competent om mee samen te werken.”

Veroni heeft een motiverende werking om te komen tot verbeteringen voor de organisatie.