NIEUWE NORM ISO 27001

Uw huidige certificaat omzetten naar ISO 27001:2013?

In oktober 2015 moeten alle bestaande ISO 27001:2005 certificaten voldoen aan de eisen van de nieuwe ISO 27001:2013 norm. Buro kim kan u snel en zorgeloos helpen om dit te behalen.

stappenplan omzetting

Samen met Buro kim doorloopt u de volgende stappen voor de omzetting:
Inventariseren; Uw huidige managementsysteem wordt beoordeeld. Dit betekent dat de documentatie wordt bekeken en de ontbrekende onderdelen worden geïnventariseerd.
Documenteren; De documentatie wordt aangepast aan de nieuwe norm. Hierbij gaat het om het beleidsdocument, de procedures, de risico analyse en de verklaring van toepasselijkheid. 
Implementeren; Voor de verbeterpunten in de organisatie krijgt u een concrete actielijst met een toelichting zodat u de omzetting kunt afronden.

Deze stappen kunnen voor een MKB bedrijf met een beperkt aantal medewerkers in slechts 3 dagen uitgevoerd worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat Buro kim voor u kan betekenen of wilt u een vrijblijvende prijsopgave?
Neem dan contact op via:
E: info@burokim.nl
T: 06 57 94 21 58