MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat u invulling geeft aan de aspecten mens, milieu en maatschappij. Hierbij zijn verschillende certificeringen mogelijk:

MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder is een certificeerbare norm op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De wijze waarop de organisatie omgaat met mens, milieu en maatschappij moet in balans zijn en voldoen aan de verwachtingen van de stakeholders. 

ISO 14001 

Een ISO 14001 certificaat helpt u om:
– inzichtelijk te maken wat uw meest significante milieubelasting is;
– negatieve effecten op het milieu zo veel mogelijk te beperken;
– uw medewerkers bewust te maken van hun impact op het milieu;
– uw organisatie verder te professionaliseren;
– een streepje voor te hebben op concurrenten die geen certificaat hebben.
ISO 14001 is een certificeerbare norm die gericht is op milieuzorg. De effecten van uw organisatie op milieu gebied worden inzichtelijk gemaakt. Met behulp van een milieuprogramma ziet u precies op welke gebieden uw organisatie verder kan verbeteren.

CO2 Presentatieladder

De CO2 Prestatieladder biedt u een gestructureerde aanpak voor het verlagen van de CO2 uitstoot van uw organisatie.

OHSAS

OHSAS is de norm voor arbomanagement. Voor organisaties die hoge prioriteit willen geven aan de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers biedt deze norm de juiste kaders.

VCU

VCU is de norm voor veiligheid in de uitzendbranche. Uitzendbureaus en detacheringsorganisaties die mensen leveren aan VCA gecertificeerde organisaties kunnen met VCU voldoen aan de eisen.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen met Buro kim
Buro kim is dé specialist voor het MKB op het gebied van MVO. Met Buro kim kiest u voor:
– een praktische en persoonlijke aanpak;
– zorgeloos het certificaat behalen;
– certificeren in uw tempo.

STAPPENplan certificeren iso 9001-

Samen met Buro kim doorloopt u de volgende stappen in de voorbereiding op certificering:
Documenteren; Op basis van interviews en het bekijken van bestaande documenten en systemen wordt in korte tijd geïnventariseerd wat uw huidige werkwijze is. Vervolgens wordt samen met het management vastgesteld welke elementen belangrijk zijn voor mens, milieu en/of maatschappij. Buro kim zorgt voor vastlegging van deze zaken in documenten die voldoen aan de norm en passen bij uw organisatie. 
Implementeren; U krijgt een concrete actielijst met verbeterpunten. Buro kimt begeleidt het management van uw organisatie bij het implementeren van de verbeteringen.
Optimaliseren; Buro kim verzorgt voor u professionele interne audits. Hierna weet u precies hoe ver u bent in de voorbereiding op certificatie. Als laatste wordt een heldere managementrapportage voor u opgesteld waaruit blijkt hoe uw organisatie presteert op het gebied van MVO en waar zich verbetermogelijkheden bevinden. 


Referentie
Jeroen van Haarlem – Bedrijfsleider Sympany (voorheen Stichting Humana):
“Humana is ISO 9001, 14001 en MVO prestatieladder niveau 3 gecertificeerd. Humana ontving in deze certificeringstrajecten ondersteuning van Veroni als adviseur en consultant. Veroni heeft een zeer correcte en adequate werkwijze en heeft een motiverende werking om te komen tot verbeteringen voor de organisatie. Haar enthousiasme in de uitvoering van haar werk hebben een positieve werking en geven ons energie in het doen van onze ISO en MVO werkzaamheden. Veroni is prettig en competent om mee samen te werken.”

Meer weten?

Wilt u advies over welk certificaat bij u past of wilt u een vrijblijvende prijsopgave?
Neem dan contact op via:
E: info@burokim.nl
T: 06 57 94 21 58